Tur koşulları ve şartları:

 

YAPACAĞINIZ SEYAHATİNİZDE GÜZEL ANILAR BİRİKTİRMENİZİ TEMENNİ EDERİZ.

 

Cruise Turları Satış Sözleşmesi:

Tatil Sözleşmesinin Şartları: Sözleşme şartları zaman zaman yönetmeliklerdeki değişikliklere göre güncellendiğinden ötürü, Misafirlerimizden rezervasyonlarını yaparken sözleşme şartlarına bakmalarını öneriyoruz.

1.Yürürlükteki kurallar ve yönetmelikler

1.1 Deniz seyahati formatındaki bu turist paketi bu genel şartlara tabidir, broşürlerde yer alan ek şartlara ilaveten, Organizatörce yayınlanan ilanlar veya kataloglar veya Organizatörce yolcuya temin edilecek olan diğer dokümanlardaki şartlar da geçerli olacaktır.
1.2 Belirtilen sözleşme, tüketici haklarının korunmasıyla ilgili zaruri düzenlemeler ve yönetmeliklere (Direktif No. 90/314/EEC), Turizm ve turizm sektörüyle ilgili İtalyan Yönetmeliklerine (23 Mayıs 2011 tarih, 79 No.lu Kararname, bu belgenin devamında “Turizm Kodu” olarak anılacaktır), Avrupa Yönetmeliği n°329/2009 ve/veya turizm alanındaki bireysel hizmetlerle ilgili ulusal veya uluslar arası düzenlemelere tabi olacaktır.
1.3 Bu genel şartların tek başına olan maddeleri birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Tek madde veya paragrafın bütün veya kısmi olarak geçerli olması/kalması bu genel sözleşme şartlarının diğer madde veya paragraflarını geçersiz kılmayacaktır.

2. Sözleşmenin Detayları

2.1 Rezervasyon başvurusu özel bir form şeklinde düzenlenecektir (gerekirse bilgisayarla düzenlenen bir versiyon), bu formun bütün bölümleri doldurulup yolcu tarafından imzalanmalıdır.
2.2. Online olarak satılan turist paketleri İtalya’da tüm hukuki amaçlar çerçevesinde geçerli olan satış teklifleridir ,ve bunlarla ilgili anlaşmalar İtalya’da imzalanmıştır. 2.3 Rezervasyonların kabulü mevcut olup olmama durumuna tabidir ve sadece Organizatörün teyidi ile anlaşmanın resmiyete kavuşturulması için formalite olarak tamamlanırlar (bu da on-line şekilde gerçekleşebilir). Rezervasyonlar yolcu tarafından ödeme yapılmasına tabidir. Bedelin ödenememesi rezervasyonun iptaline neden olacaktır.
2.4 Promosyonlar veya kataloglarda belirtilenlere göre istisnalar içeren özel şartlar mevcut ve müsait olup olmama durumu ve Organizatörün kendi inisiyatifinde belirttiği şartlara göre zaman sınırlamalarına tabi olacaktır
2.5 Gereken lisansa sahip olan YTM TURIZM Yolcunun acentesi sıfatı ile ve Turizm Yasası Madde 87 uyarınca hareket edecektir ve önceki paragrafta belirtilen Organizatörden bir onayları varsa sözleşmenin bir nüshasını düzenleyebilirler.
2.6 Birden fazla kişi için tek bir rezervasyonun yapılması durumunda, bunların isimlerinin rezervasyon formunda olması durumunda, rezervasyonu yapan, kendisinin ilgili şahıslar namına bu rezervasyonu yapmaya yetkili olduğunu garanti etmelidir ve rezervasyon formunda adı geçen diğer kişilerin de sözleşme şartlarına göre hareket edeceğinin garantisini vermeye yetkili olmalıdır.
2.7 18 yaşın altındakilerin yaptığı rezervasyonlar Kabul edilmeyecektir. Madde 2.6. şartlarını etkilemeksizin, 18 yaşın altındaki yolcuların rezervasyonu ebeveynleri, vasileri veya gereken yetkiye sahip olan kişiler tarafından yapılmalıdır, ve sadece 18 yaşın altındaki kişiye bir ebeveyni veya yetişkin eşlik edecekse Kabul edilecektir ve kendisi bu konuda tam sorumluluk alacaktır.
2.8 Gemiler hamilelik veya çocuk doğumu gibi durumlarda yardım sağlayacak donanımda olmadığından, gemi seyahati esnasında hamileliğinin 24. haftasına girmiş olan kişilerin rezervasyonları Kabul edilmeyecektir. Tüm hamile kadınlar kendilerinin ve çocuklarının sağlıklarını iyi olduğuna dair tıbbi bir sertifika almalıdır. YTM TURİZM tur sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek herhangi hadiseden ötürü sorumlu olmayacaktır. hamilelikle ilgili olarak
2.9 Çocuklara gemi seyahatinin ilk gününde en az 6 yaşına basmamış olmaları durumunda bu yaşın altındaki çocuklara seyahat izni verilmez. Aşağıdaki güzergahlarda gerçekleşecek olan 15 günün üzerindeki seyahatler içinde minimum yaş 12 aydır: Afrika, Uzak Doğu, Hint Okyanusu ve Özel seyahatler.
2.10 Gemilerin engelli yolcular için sınırlı sayıda kamarası vardır ve gemideki bazı alan ve tesislere engelli kişiler erişemeyebilir veya orada konaklayamayabilir. Sonuç olarak, engelli yolcuların rezervasyonları gereken şekilde müsait yerlerin mevcut olup olmamasına bağlıdır ve gerekirse, bu kişilerden kendilerine Avrupa Yönetmelik No. 1177/2010 uyarınca kendilerine yardım edebilecek insanlar tarafından eşlik edilmesi talep edilebilir.
2.11 Anlaşmanın imzalanması itibarı ile, yolcu Organizatöre özel yardım ve destek gerektirebilecek hastalık, fiziksel veya zihinsel rahatsızlıkları varsa bunları bildirecektir. Fiziksel veya zihinsel durumları gemi yolculuğunu kendisi veya başkaları için tehlikeli kılabilecek veya gemide verilemeyecek bakım ve destek gerektiren yolcular için yapılacak rezervasyonlar Kabul edilmeyecektir.
2.12 Seyahatle ilgili sözleşme belgelerinde, broşürlerde veya YTM TURİZM ’in web sitesinde veya diğer iletişim kanallarında yer almayan bilgiler Organizatörce Yolcuya Turizm yasası hükümlerine göre ve seyahat başlamadan makul bir sure önce verilecektir.
2.13 Organizatör özel sözleşme kategorilerine göre (mesela gruplar veya teşvik gezileri) ve madde 2.4.te belirtilen promosyonlarda bu genel şartlardan feragat etme hakkını saklı tutar.

Ödeme ve Bilgiler
3.1 Yolcunun gemiye erişimini sağlayan seyahat bileti yolcuya bakiyenin tamamının ödemesi yapılınca düzenlenip verilecektir, ancak aşağıdaki bilgilerin de mevcut olması gerekir: Yolcuların doğum yeri ve tarihi, düzenleme yeri, tarihi, sayısı, pasaport veya kimlik belgesinin (yürürlükteki kanunlara göre gerekli olan) son geçerlilik süresi..

4. Fiyatlar

4.1 Fiyatlar web sitesinde bahsedilen tüm hususları ve yolcunun imzaladığı sözleşmedeki belirtilen her şeyi kapsar. Web sitesinde belirtilen fiyatlar hizmet bedelini içermez. Katalogda belirtilen fiyatlar aşağıdakileri kapsamaz: (i) hizmet bedeli: katalogda tarif edilmiştir ve her fiyat tablosunda yazılı olarak da belirtilmiştir, (ii) liman vergileri: seyahat programına ve seyahatin süresine göre değişiklik gösteren bir sabit katkı payı, (iii) kayıt ücreti: rezervasyon-idari masrafları kapsayacak şekilde kişi başı 50.00 Euro.
4.2 Katalog “ProntoPrice” (Hemen Rezervasyon yapma bedeli) başlığı altında bir minimum fiyat içerir ve ayrıca "Listino” (Tam Fiyat) adında bir maksimum fiyat vardır. Her seyahat için, minimum fiyattan sınırlı sayıda kamara mevcut olacaktır. Bunların artık mevcut olmaması durumunda, kalan kamaralar minimumun üzerinde fiyatlardan satışa sunulabilir ve bunlarla ilgili olarak yolculara rezervasyon başvurusu alındığında bilgi verilecektir. Bu maddenin 3. Paragrafında belirtildiği üzere tersi belirtilmediği sürece, bu fiyatlar katalogda “Tam Fiyat” adıyla belirtilen azami fiyattan yüksek olmayacaktır.
4.3 Fiyatlandırma listelerinde yer alan bu fiyatlar Şubat 2011 tarihi itibarıyla belirlenmiştir, (ilk versiyonun ayı itibarı ile), 394 Avroluk yakıt maliyeti değerlendirmeye alınmıştır.
(1 ton başına ortalama, PlattsGenoa IFO 380, 1,00 usd = 0,7478 üzerinden). Eğer deniz yakıtları konusunda %10un altında bir maliyet artışı olursa, bu yolculuk fiyatına yansımayacaktır. Eğer yakıt fiyatları %10un üzerinde artarsa, gemi seyahatinin bedeli (uçuşlar, aktarmalar, vergiler ve diğer kalemler hariç) %3 artacaktır. Eğer yakıt fiyatları %10dan fazla artarsa, bu gemi fiyatına %3 baz artış üzerinden yansıyacaktır.
Lütfen aşağıdaki örneklere bakınız:
Yakıt maliyetinde artış%15 -->gemi seyahatindeki artış %4,5e kadar olabilir;
Yakıt maliyetinde artış %30 -->gemi seyahatindeki artış %9a kadar olabilir
4.4 Belirtilen fiyatlar kişi başınadır. Ancak eğer bir kişi diğer yolcuların iptali veya cayması nedeniyle kamaranın tek kullanıcısı olursa, söz konusu yolcu tek bir kamara ek bedeli ödeyecektir.

5. Seyahatteki Değişiklikler

5.1 Eğer Organizatörün Anlaşmanın önemli bir hususunda ciddi değişiklikler yapması gerekirse, (kalkış tarihinden önce, fiyat da dahil olmak üzere), yolcuyu bu konuda en kısa sürede bilgilendirecektir. Bu amaçla önemli bir değişikliğin anlamı %10un üzerindeki bir fiyat değişikliği veya yolculukla ilgili temel faktörlerle ilgili değişikliklerdir. Mesela aşağıdaki değişiklikler önemli değişiklikler olarak Kabul edilmez: (i) araç, uçuş saatleri ve seyahat programı değişiklikleri, kalkış ve varış tarihinin değişmemesi şartıyla ve gemiye ve gemiden erişimin ve inişin bu tarih ve saat değişimlerinden etkilenmemesi gerekir, (ii) madde 5.4.e göre geminin değiştirilmesi, (iii) madde 5.5.e göre yolculuk seyahat programındaki değişiklikler, (iv) madde 12 şartlarına göre farklı bir kamaranın kullanımı, (v) otel konaklamasındaki değişiklikler, (otelin aynı kategoriye ait olması şartı ile) (vi) gemideki eğlenceler ve aktivitelerle ilgili değişiklikler.
5.2 %10un üzerindeki bir fiyat değişikliği içeren önemli bir değişiklik bildirimi alan bir yolcunun herhangi cezaya maruz kalmaksızın anlaşmadan çekilme/cayma hakkı vardır veya bu değişikliği Kabul etmesi durumunda bu anlaşmanın bir parçası olacaktır ve spesifikasyon ve fiyat değişiklikleri belirtilecektir. Yolcu Organizatöre kararını seyahat acentesi vasıtası ile, bu değişikliği haber aldığı tarihe müteakip 2 iş günü içinde bildirecektir. Eğer böyle bir yazılı bildirim yanıtlanmazsa, söz konusu değişiklik Kabul edilmiş sayılacaktır.
5.3 Eğer Organizatör sözleşmede belirtilen hizmetlerin önemli bir kısmını kendisine mal edilemeyecek nedenlerle veya müşteriden ötürü sağlayamıyorsa, müşteriye ilave bir maliyet getirmeden teknik ve güvenlik şartlarına uygun alternatif çözümler sunabileceklerdir. Eğer sunulan alternatifler programda verilen hizmetlerden çok düşük değerdeyse, müşteri değerde farklılıkların sınırları içerisinde tazmin edilecektir. Eğer herhangi alternatif çözüm olasıysa veya Organizatörün teklifi yolcu tarafından makul gerekçelerle reddedilirse, Organizatör varış noktasına dönüş için denk bir ulaşım yolunu ekstra ücret talep etmeden sunacaktır (veya mutabık olunacak bir güzergahta), ancak bu çözümün reddi ancak makul ve kanıtlanabilen, adil nedenlere dayandırılabilir. Organizatör kullanılmayan hizmetler konusunda müşteriye geri ödeme yapacaktır, ancak bu ödeme Organizatörün maruz kaldığı maliyetlerin düşülmesi/mahsup edilmesi sonrasında gerçekleşecektir.
5.4 Geminin güvenliği veya teknik veya operasyonel nedenlerle gerekli olması durumunda Organizatörün seyahati programlanan gemiyi benzer spesifikasyonda diğer bir gemiyle değiştirme hakkı mevcuttur.
5.5 Organizatör, ve Geminin Kaptanı geminin güvenliği veya seyahat için gerekli görülen ve kontrol edilemez veya öngörülemez durumlarda seyahat programında değişiklikler yapma hakkına sahip olacaktır.

6.Müşteri İptalleri

6.1 Müşteri bir anlaşmadan herhangi cezaya maruz kalmadan sadece madde 5.1.e göre önemli bir husustaki değişikliğe dair bilgilendirme yapıldığında vazgeçebilir. Bu durumda, eğer müşteri anlaşmadan vazgeçecekse alternatif bir paketi de kullanma hakkı olacaktır veya vazgeçme tarihinde ödemesi yapılmış olan ücretler kendisine göre ödenecektir. Yolcunun kullanmaya karar verdiği paket ilk seçtiği paketle aynı veya daha yüksek bir değere sahip olabilir (ancak fiyat indirimleri olmadan). Eğer Organizatör eş değerde veya daha yüksek değere sahip bir paket sunamazsa, yolcunun farkın kendisine ödenmesini talep etme hakkı olacaktır.
6.2 Önceki paragrafta belirtilen nedenlerin dışındaki nedenlerle anlaşmadan çekilen bir müşteri aşağıdaki tutarlarda borçlanacaktır:

6.3 -9 GÜNÜN ALTINDAKİ GEMİ SEYAHATLERİ İÇİN

(PROGRAMDA YAZILAN İPTAL ŞARTLARI GEÇERLİDİR)
Kalkış tarihinden en az 90 gün öncesinde iptal ücreti kişi başına 60 Euro olacaktır

Kalkış tarihinden 45-89 gün öncesinde iptal ücreti kişi başına 60 Euro olacaktır
Kalkış tarihinden 41-44 gün öncesinde iptal ücreti %20 olacaktır
Kalkış tarihinden 28-44 gün öncesinde iptal ücreti %40 olacaktır
Kalkış tarihinden 14-27 gün öncesinde iptal ücreti %60 olacaktır
Kalkış tarihinden 02- 13 gün öncesinde iptal ücreti %80 olacaktır
Kalkış tarihinden 01- 0 gün öncesinde iptal ücreti %100 olacaktır
Eğer bir yolcu geminin kalkış tarihinden 1 gün öncesinde vazgeçerse, kalkış saatine yetişemezse veya yolculuk başladıktan sonra herhangi nedenle yolculuktan vazgeçerse, herhangi geri ödeme alamaz/talep edemez ve tüm tutarı ödeyecektir.

9 GÜNDEN FAZLA SÜREN GEMİ SEYAHATLERİ İÇİN

Kalkış tarihinden en az 90 gün öncesinde iptal ücreti kişi başına 60 Euro olacaktır. Kalkış tarihinden 60-89 gün öncesinde iptal ücreti kişi başına 40 Euro olacaktır
Kalkış tarihinden 45-59 gün öncesinde iptal ücreti %20 olacaktır
Kalkış tarihinden 28-44 gün öncesinde iptal ücreti %40 olacaktır
Kalkış tarihinden 14-27 gün öncesinde iptal ücreti %60 olacaktır
Kalkış tarihinden 07- 13 gün öncesinde iptal ücreti %80 olacaktır
Kalkış tarihinden 02- 06 gün öncesinde iptal ücreti %100 olacaktır
Kalkış tarihinden 01- 0 gün öncesinde iptal ücreti %100 olacaktır
Eğer bir yolcu geminin kalkış tarihinden 1 gün öncesinde vazgeçerse, kalkış saatine yetişemezse veya yolculuk başladıktan sonra herhangi nedenle yolculuktan vazgeçerse, herhangi geri ödeme alamaz/talep edemez ve tüm tutarı ödeyecektir.

SADECE GEMİYLE DÜNYA SEYAHATLERİ İÇİN

Kalkış tarihinden en az 90 gün öncesinde iptal ücreti %15 olacaktır
Kalkış tarihinden 45-89 gün öncesinde iptal ücreti %25 olacaktır
Kalkış tarihinden 28-44 gün öncesinde iptal ücreti %40 olacaktır
Kalkış tarihinden 20-27 gün öncesinde iptal ücreti %65 olacaktır
Kalkış tarihinden 14-19 gün öncesinde iptal ücreti %75 olacaktır
Kalkış tarihinden 10-13 gün öncesinde iptal ücreti %80 olacaktır
Kalkış tarihinden 07- 09 gün öncesinde iptal ücreti %100 olacaktır
Kalkış tarihinden 02- 06 gün öncesinde iptal ücreti %100 olacaktır
Kalkış tarihinden 01- 0 gün öncesinde iptal ücreti %100 olacaktır
Eğer bir yolcu geminin kalkış tarihinden 1 gün öncesinde vazgeçerse, kalkış saatine yetişemezse veya yolculuk başladıktan sonra herhangi nedenle yolculuktan vazgeçerse, herhangi geri ödeme alamaz/talep edemez ve tüm tutarı ödeyecektir.
6.3 Sigorta poliçesinin kapsamındaki bir iptal durumunda, Organizatöre bu sigortacıya bildirimle eş zamanlı olarak bildirilmelidir. Yukarıdaki madde 6.2.ye göre yolcuları ödemesi gereken tutarlar ile sigorta şirketinin ödediği tutarlar arasındaki farkın ödemesi yolcuya aittir.

7. Değişiklikler

7.1 Turist paketini kullanamayacak olan bir yolcunun yerine başka bir kişi sadece aşağıdaki şartlarla katılabilir: a) Organizatör bu konuda programı yapılmış kalkış tarihine 4 iş günü kala kendisine bu durum bildirilirse ve ikame kişinin kimlik bilgileri verilirse; b) pasaport, sağlık sertifikası veya vize gibi dokümanlar gerekli değilse veya otelde konaklama, ulaşım hizmetleri veya diğer faktörlerle ilgili ikame kişinin işlemlerini zorlaştırıp imkansız kılacak herhangi husus yoksa; c) asıl yolcunun yerini alan kişi katalogda belirtilen tutarları Organizatöre masrafları karşılamak üzere öderse.
7.2 Böyle bir durumda, yolcu her halükarda kişi başına idari maliyetler için 50 Amerikan Doları bir tutar ödeyecektir. Vazgeçen yolcu ve ikame kişi bakiye tutarın ve yukarıda madde 7.1.in c şıkkındaki ödeme tutarlarını müştereken yapmak zorunda olacaktır.7.3 Seyahat bileti sadece anlaşma amaçları çerçevesinde ikame durumunda ve önceki paragraflarda belirtilen şartlara göre devir edilebilecektir.

7.4 Önceki paragraflardaki ikame hakkı ilgili yönetmeliklerde belirtilen istisnalar ve limitlere tabidir ve bilhassa paketin bir bölümünü oluşturan güvenlik düzenlemelerine tabi olacaktır.
7.5 Orijinal yolcunun turist paketini kullanamaması veya Organizatör tarafından madde 7.1. uyarınca ikame/değişiklik bildirimini alması durumundaki nedenlerle kişi değişiminin gerçekleşmesi halinde, bu durumda kişi yolcunun cayması çerçevesinde değerlendirilecektir ve ikame kişi için yeni bir rezervasyon yapılacaktır. Bu durumda ise, vazgeçen kişi madde 6.2de belirtilen tutarları ödemek zorunda olacaktır ve ikame şahıs tüm bedeli ödemek zorunda olacaktır.

8. Promosyonlar

8.1 Şirket kendi inisiyatifinde yıl içinde bazı promosyonlar yapabilir ve bunların tarifelere kataloglarda yer almayabilir.
8.2 Değer Paketi, yolcu kamaranın iyileştirilmesini isteyebilir ama bunun kamara numarasına veya yerine karar vermez. Seyahatin teyidi rezervasyonda alınmalıdır. Promosyon değer paketi ile bir gezinin satın alınması halinde, Genel Şartların aşağıdaki maddeleri izlenmeyecektir a) madde 3.1ve 3.5 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir; bedelin en az %25i kadar bir tutar rezervasyon esnasında alınacaktır ve bakiye de rezervasyon tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmelidir. Kalkıştan 30 gün öncesinde yapılan rezervasyonlarda ise, tüm bedelin rezervasyon esnasında ödenmesi gerekir. Online rezervasyonlarda ödemelerde ise, ödeme sadece kredi kartıyla yapılmalıdır. b) madde6.2aşağıdaki şekilde değiştirilir. “Değer Paketi” kapsamında satın alınan bir seyahat anlaşmasından cayan bir yolcu eğer madde 6.1de belirtilen nedenlerin haricinde nedenlerle anlaşmadan cayarsa, aşağıdaki tutarlarda ödeme yapması gerekecektir:

- Paket maliyetinin %25i (rezervasyondan itibaren olan 10 günlük sürede).
- Paket maliyetinin %100ü (rezervasyondan itibaren 10 günden daha ileri bir tarihte).

9. Yükümlülüklerin Yerine Getirilememesi

9.1 Eğer geminin kalkışı öncesindeki herhangi tarihte, Organizatör anlaşmadaki paketin iptalini (yolcuya atıf olamayacak nedenlerle) gerçekleştirirse, Organizatör yolcuya bir ikame paketi kullanma hakkını sunacaktır ,veya aşağıda belirtilen paragraflarda belirtilen metotlarla tazmini gerçekleştirecektir. Organizatörün sunduğu ikame paket iptal edilen pakete göre emsal değerde olacaktır. Eğer Organizatör emsal değerde bir paket sunamazsa, yolcunun aradaki ücret farkını talep etme hakkı olacaktır.
9.2 Eğer Organizatör turist paketini İtalya Medeni Kanunu 1469 (ii), paragraf 5 uyarınca iptal etmek zorunda kalırsa, yolcuya ödenen bu tutarın iki katını geri ödeyecektir (Organizatörün bu tutarı alması şartıyla), ancak bunun istisnası öngörülemeyen veya kontrol edilemeyen durumlardır ve minimum katılımcı sayısının elde edilemediği haller veya yolcunun Organizatörün sunduğu ikame paketi Kabul etmemesidir. Ödenen durumlar hiçbir durumda geri ödeme tarihinde madde 6.2.ye göre yolcunun borçlu olduğu tutarların iki katından fazla olamaz.
9.3. Öngörülemeyen veya kontrol edilemeyen durumlarda, minimum katılımcının sağlanamaması veya yolcunun Organizatörün sunduğu ikame paketi Kabul etmemesi durumlarında, yolcunun sadece ödemesini yapmış olduğu tutarları geri alma hakkı olacaktır.

10. Yolcuların Yükümlülükleri

10.1 Yolcunun seyahat programında yazılı olan ülkelere giriş için pasaportunun veya gereken dokümanlarının bulunması gereklidir, ayrıca yolcunun milliyetine göre gerekli olabilecek ikamet vizeleri veya sağlık sertifikaları da mevcut olmalıdır. Tersi belirtilmediği üzere, kataloglarda bu bağlamda yer alan bilgiler kataloğun basılmış olduğu ülkenin vatandaşları için geçerlidir.
10.2 Yolcu ayrıca diğer yolcuları rahatsız etmeyecek ve onların güvenliklerini tehlikeye atmayacak ve keyiflerini kaçırmayacak şekilde aktivitelerini gerçekleştirecek ve buna göre hareket edecektir ve normal ahlak ve basiret kuralları çerçevesinde hareket edip, Organizatörün tüm talimatlarına uyacaktır ve ayrıca yolculukla ilgili idari ve düzenleyici yasa ve kurallara da riayet edecektir.
10.3 Yolcular Organizatörün yazılı muvafakati olmadan gemiye herhangi mal, canlı hayvan, silah, cephane, patlayıcı, yanar, zehirli veya tehlikeli maddeleri getiremeyecektir.
10.4 Yolcu Organizatörün yukarıda belirtilen yükümlülüklere göre hareket etmemesinden ötürü ortaya çıkan tüm zararlardan sorumlu olacaktır. Yani yolcu gemi veya geminin donatımı ve teçhizatına, diğer yolculara ve üçüncü şahıslara verebileceği zararlardan ve Organizatörün seyahat programındaki ülkelerdeki liman, gümrük, sağlık veya diğer mercilerde yolcunun eylemlerinden ötürü karşı karşıya kalacağı tüm ceza ve giderlerden ötürü sorumlu olacaktır.
10.5 Yolcu Organizatöre kendisi namına Organizatörün ilgili makamlara karşı ibraz etmesi gerekebilecek tüm belge, bilgi ve materyalleri madde 12nin son paragrafına göre sunabilecektir ve yolcunun üçüncü şahıslara verebileceği zararlardan ötürü de bunları ibraz edebilecektir ve kendi adına hareket etmesi durumlarda bu hususlardan ötürü sorun çıkmasında Organizatöre karşı sorumlu olacaktır.

10.6. Yolcu Organizatöre güvenlikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi için gereken tüm bilgileri verecektir, bunlar bilhassa A.B. direktifi 98/41ı ve 13 Ekim 1999 tarihli Başbakanlık Kararnamesini kapsar. Veri toplama (resimler dahil) ve benzer şekilde bilgilerin kullanımı A.B. Direktifi 95/46/CE ve kanun hükmünde kararname no. 196 (30 Haziran 2003) uyarınca gerçekleştirilecektir.
10.7 Yolcular tüm acil durum tatbikatlarına katılmalıdır ve gemide organize edilen yolcularla ilgili zorunlu aktivitelere katılmalıdır.

11. Kaptanın Yetkileri

11.1 Geminin kaptanı herhangi özel durumda diğer gemilere yardım etme ve bunları çekme, belirlenen güzergahtan sapma, geminin seyahat programında olsun veya olmasın herhangi limana grime ve bir yolcu veya bagajını seyahate devam etmek için diğer bir gemiye aktarma hakkı vardır.
11.2 Yolcu geminin güvenliği ve seyriyle ilgili konularda gemi Kaptanının disiplin yetkilerine tabidir. Yani bunun anlamı yolcuların gemide aldıkları tüm talimat ve emirlere uymasıdır, ki bunlar madde 10.7de belirtilen talimatları ve acil durum tatbikatlarını da kapsar.
Eğer Kaptanın görüşüne göre bir yolcu herhangi nedenle yolculuk yapamayacak veya yolculuğa devam edemeyecekse veya diğer yolcular veya mürettebatın sağlık ve güvenliği için bir risk oluşturuyorsa veya bu yolcunun eylemleri yolculuktan diğer yolcuların aldığı keyfi engelliyorsa, Kaptan şartlara göre aşağıdaki konularda aksiyon alma hakkına sahip olacaktır, a)söz konusu yolcunun gemiye binmesine engel olabilir, b) ilgili yolcunun ilk limanda inmesini sağlayabilir, c) yolcunun ilk limanda inmesine engel olabilir, d) yolcunun geminin belirli alanlarına erişimini engelleyebilir veya onun gemideki belirli faaliyetlere katılmasını yasaklayabilir. Benzer önlemler kaptanın kendi inisiyatifinde ve sözleşme şartlarına, ilgili kanunlara, havayolu şirketleri ve diğer hizmet sağlayıcılarının sözleşmeleri çerçevesinde alınabilecektir. Organizatörün alınabilecek bu önlemler konusunda  sorumluluğu olmayacaktır.
11.3 Organizatör ve Geminin kaptanının devlet veya devlet kurumlarının veya bu konulardaki yetkili mercilerin gemiyle ilgili konularda veya savaş riskiyle ilgili konularda yaptığı düzenlemeler ve getirdiği değişiklik ve kanun ve direktiflere göre hareket etmesi gerekmektedir. Organizatörün veya kaptanın bu çerçevedeki emirlere veya direktiflere göre yapacağı işler veya ihmal/temerrütleri bu sözleşmenin ihlali olarak değerlendirilmeyecektir. Yolcular ve bagajlarının ilgili direktiflere göre boşaltılması Organizatörü seyahatin kalanı ve yolcuya ödeme yapılmasıyla ilgili yükümlülüklerinden kurtarır.

12. Rehin ve muhafaza etme

Organizatörün gemide verilen mal ve hizmetlerin karşılığı olarak yolcunun bagaj ve diğer mallarını elinde tutma ve bunlarla ilgili yolcunun ödemesi gereken tutarlar karşılığında muhafaza/rehin etme hakkı vardır.

13. Gemilerde veya otellerdeki konaklamalar

13.1 Organizatör yolcuyu tahsis edilenden farklı bir kamaraya (aynı kategoride olması şartıyla) yönlendirme hakkına sahiptir.
13.2 Pakette yer alması ve otelin herhangi resmi sınıflandırmasının olmaması durumunda, otel konaklaması İtalya’da geçerli olan sınıflandırma sisteminde makul bir emsal otelde yapılacaktır.

14. Organizatörün Sorumlulukları

14.1 Organizatör bu sözleşme çerçevesindeki kendisinin veya üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarının yükümlülüklerinin kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden ötürü yolcunun karşılaştığı zararlardan sorumludur. Organizatör bu zararın yolcunun veya anlaşma şartlarına göre hizmetleri sağlamakla sorumlu olmayan üçüncü şahısların aksiyonlarından veya Organizatörün öngöremeyeceği ve profesyonel şekilde gereken özeni göstermesine karşın kontrol edilemeyen koşullardan ötürü ortaya çıkması durumunda bu zarardan sorumlu olmayacaktır (yolcunun bazı hizmetleri kendi inisiyatifiyle kendisinin gerçekleştirdiği durumlardaki olumsuzlukları da kapsar).
14.2 Organizatör tarafından bu sözleşme çerçevesinde sorumluluklar ve istisnalar ve muafiyetler ayrıca 

Organizatörün personeli veya asistanları, acenteleri, taşeronları, danışmaları veya sigortacıları sıfatıyla hareket eden kişiler için de geçerli olacak şekilde genişletilebilecektir.
14.3 Organizatör Seyahat Acentesi veya sözleşmeyle ilgili diğer aracıların sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden veya bunlara uymamasından ötürü yolcuya karşı sorumlu olmayacaktır.
14.4.Organizatöryolcuya tazminatını ödedikten sonra, sorumlu üçüncü şahıslar aleyhine dava açma hakkı kendisine geçer.

15. Tazminat Sınırları

15.1 Organizatörün ödemesi gerekecek olan tazminatlar kesinlikle İtalya ve uluslar arası yasaların belirlediği yürürlükteki yasalarla öngörülen tazminat ve ödeme sınırlarının üzerinde olamaz.

16. Kısa geziler

16.1 Kısa geziler bu hizmetleri veren yerel operatörün genel sözleşme şartlarına tabidir ve ulusal yönetmelikler geçerli olup uygulanacaktır.
16.2 Katalogda yayınlanmış olan kısa geziler fiyatları ve seyahat programları sadece genel bilgi olarak kullanım içindir ve değişikliğe tabi olacaktır. Kısa gezilerin zamanlaması ve seyahat programları harici şartlara göre değişikliklere tabi tutulabilir, bunlar arasında hava şartları, grevler, ulaşımdaki gecikmeler ve benzer nedenler de vardır ve bunlar hizmet sağlayıcıların işletme şartlarına göredir.
16.3 Eğer bir kısa gezi teknik nedenlerle, öngörülemeyen veya kontrol edilemeyen şartlar nedeniyle veya minimum katılımcı sayısının sağlanamaması gibi nedenlerle iptal edilirse, YTM TURİZM yolcuları ilgili tazminatın yerel operatöre ödeneceği şekilde ödeyerek tazmin edecektir.
16.4 Tersi belirtilmediği sürece, kısa geziler yolcuların talep etmesi halinde engellilere özel olmayan araçların kullanımı ile gerçekleşecektir, ancak engelliler için uygun kısa gezi için teklif sunabilir. Yürüme güçlüğü gibi hafif sakatlıklardan etkilenen yolcular için olan kısa geziler gereken düzenlemelere tabi olacaktır. Bu kısa gezinin satın alınması öncesinde, misafirlerin kısa geziye erişim konusunda internet, katalog veya rezervasyon esnasında bilgi alması tavsiye edilir.
16.5. Bazı kısa gezi tipleri için özel şartlar, koşullar veya düzenlemeler geçerli olabilir, bunlar ilgili özel şartlara tabi olacaktır, mesela yolcuların kendilerinin ulaşımı yapmaları için.

17. Gemi Doktoru

17.1 Gemi doktoru yolculara yardımını Organizatörün çalışanı olarak değil, bağımsız bir profesyonel olarak sunar. Geminin doktorunun hizmetlerinin kullanımı bu nedenle ihtiyaridir ve ödenmesi gereken ücretlerden yolcular sorumlu olacaktır.
17.2 Geminin doktorunun bir yolcunun gemi seyahatini sona erdirmesi veya buna devam etmesi konusundaki kararları bağlayıcıdır ve itiraz Kabul edilmez.

18. Değerli Eşyalar

Gemide yolcular için bir kiralık kasa temin edilmiştir. Organizatör bu kiralık kasalarda muhafaza edilmeyen hiçbir nakit para, belge, hisse, mücevherat veya değerli unsur için sorumluluk almayacaktır.

19. Yardım sağlama yükümlülüğü

Organizatörün yolculara yardım sunma yükümlülüğü sözleşmede belirtilen hizmetlerin uygun şekilde temini ve yürürlükte olan hukuki düzenlemelerin öngördüğü yükümlülüklerle sınırlıdır.

20. Hak/hasar Talepleri ve hak talebi raporları

Organizasyon veya seyahatin işleyişiyle ilgili şikayetler yolcu tarafından bir hak/hasar talebi şeklinde yazılı olarak ve şikayete tabi durum ortaya çıkınca veya herhangi nedenle bu mümkün olamamışsa seyahatin başladığı noktaya dönüşten itibaren olan 10 gün içinde iletilmelidir. Organizatöriyi niyetle ve zamanında sunulan tüm hak taleplerini inceleyecektir ve çabuk, adil ve yapıcı bir çözüm getirmek için tüm gerekenleri yapacaktır.

21. Yardım/medikal konular ve bagaj masrafları konulu sigorta teminatı

21.1 Rezervasyon anlaşmasının imzalanmasına müteakiben, yolcu başvuru ile beraber sunulan sigorta poliçesini primin tüm bedelini ödeyerek kullanmayı tercih edebilir. Eğer yolcu bu poliçeyi kullanmayı istemezse, Organizatörden kendisinin aynı riskleri kapsayan farklı bir poliçeyi satın aldığını teyit etmelidir (ancak aynı şartlarla ve sigortalanabilen azami tutar çerçevesinde).
21.2 Sigorta ilişkisi direkt olarak yolcu ve sigorta şirketi arasında kurulmuştur ve sigorta poliçesi ile ilgili tüm yükümlülükler ve görevler bu nedenle münhasıran yolcunun sorumluluğundadır.

22. Garanti Teminatı

İtalya’nın Bakanlar Kurulunca yolcuların da erişebileceği bir Ulusal Teminat Fonu kurulmuş olup (Turizm Yasası Madde 51e göre), organizatörün borçlarını ödeyememesi veya iflası gibi durumlarda aşağıdaki şartları yerine getirmek üzere devreye girer: a) ödenen ücretin geri ödenmesi; b) yurtdışı seyahatlerinde ücret iadesi Fonu ayrıca A.B. Ülkeleri dışındaki ülkelerden turistlerin acil durumlarla karşı karşıya kalması halinde gereken likiditenin ve ödemelerin yapılmasını sağlamalıdır (bu Acil Durumlar Organizatöre atfedilen nedenlerle olabilir veya olmayabilir). Fonun çalışma prosedürleri Turizm Yasasının 51. Maddesinin 6. No.lu kısmı (Başbakanlık Düzenlemelerine tabi) uyarınca olacaktır. Yasa no. 38/2006, madde 17 uyarınca zaruri bildirimler şunları kapsar: “Kanun yurt dışında gerçekleşseler dahi çocuk fuhuşu ve pornografisi ile ilgili suçları hapis cezası ile cezalandırabilecektir”.

23. Yargı Yetkisi

İş bu Sözleşme ile olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar Münhasıran Cenova Mahkemelerinin Yasalarına tabi olacaktır. Bu Sigorta Sözleşmesi İtalya Yasaları ve bu Genel Şartların hükümlerine tabidir, ayrıca da sigortanın temellerini oluşturan Politikanın Belirli ve Özel Şartlarına da tabi olacaktır ve bunlar sadece belirtilen poliçede yer alan riskleri kapsayacaktır. Bu Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili tüm hukuk süreçleri İtalyan Mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır.
Kişisel Bilgilerinizin kullanımına dair bilgiler
Gizlilik Yasası, Bölüm 13, Kanun Hükmünde Kararname No. 196, 30 Haziran 2003 - üzere (iş bu belgenin devamında “Yasa” olarak anılacaktır), YTM TURİZM size tatil paketinizin alınması esnasında (bu Anlaşmanın devamında “Veriler”) veya seyahatinizle ilgili tarafınızdan verilen bilgilerin, veya diğer şekillerde sizin seyahatinizle alakalı olarak elde edilmiş olan bilgilerin bahsi geçen Gizlilik Yasası uyarınca değerlendirebileceğini beyan eder.
Verileriniz kağıt halinde veya elektronik olarak ve fakat bunların gizliliği ve etik çerçevede kullanımının sağlanacağı şekilde değerlendirilecektir ve aşağıdaki amaçlar çerçevesinde en gelişmiş güvenlik araçları kullanılacaktır:
a) Siz ve YTM TURİZM arasında sözleşme ilişkilerinin kurulması, yönetimi ve uygulanması ve;
b) Herhangi hukuki yükümlülüğün, yönetmeliğin, ulusal ve A.B. yasalarını uygulanması ile ilgili amaçlar, veya kanunen bunları yapma hakkına sahip olan kurumların direktiflerinden ötürü ortaya çıkışı ile ilgili amaçlar;
c) Müşteri profillerinin belirlenmesi amacı ile istatistiki bilgiler ve pazarlama araştırmaları üzerine anonim kulanım ve benzer çalışmalar.
Sizin verileriniz münhasıran yukarıdaki amaçlar için aşağıdaki kategorilere yönlendirilebilir:
• YTM TURİZM ile aynı şirketler grubuna ait olan şirketler;
• YTM TURİZM ’a hizmetler, yardım ve tavsiyeler veren bireyler, şirketler, kurumlar veya profesyonel firmalar;
• Verilere erişimleri hukuki hükümler veya ikincil düzenlemelerle veya kanunen bunu yapma hakkına sahip olan kurumların direktifleri ile tanınan kişiler ,ki bunlar geminin yanaştığı yerdeki liman başkanlığını da kapsar.
Veriler ayrıca bilgi işleyiciler sıfatıyla iş gören iç personel ve/veya bilgi işlem yöneticileri tarafından ve ayrıca veri işleme yöneticileri olarak atanan harici üçüncü şahıslar tarafından da bilinebilir (bunların YTM TURİZM tarafından belirli bilgi işlem görevlerini yapmak üzere atanması şartı ile). Aynı amaçlarla, veriler üçüncü şahıslara deniz aşırı olarak da, Avrupa Birliği içinde veya dışında, transfer edilebilmektedir.
Verilerin temini bu sözleşmenin performansı için gereklidir. Verdiğiniz veriler Yasalara göre “Hassas” olarak anılan verileri kapsayabilir. Bu özellikteki veriler sadece sizin yazılı muvafakatinizle kullanılabilecektir ve böyle bir muvafakatin olmaması durumunda, sözleşmedeki yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekmeyecektir.
Ayrıca, sizin muvafakatinizle, YTM TURİZM aşağıdakileri yapabilir:
c) Size bilgiler, reklamlar ve/veya promosyonel unsurlar gönderebilir, indirimler, primler, davetler, ödüllü yarışmalara davetiyeler verebilir, bunları posta, e mail, mobil telefon, sms, faks veya normal telefonlarla aşağıdaki amaçlarla yapabilirler;
d) Müşteri Profili Araştırma Faaliyetleri için(genel veya bireyselleştirilmiş pazarlama stratejilerinin kullanımı için tüketici seçimlerinin analizi için,

e) Verileriniz YTM TURİZM grup şirketlerine ve YTM TURİZM ’in ticari ortaklarına size bilgi ve reklam materyalleri gönderebilmeleri için aktarılabilir.
Ayrıca size şunu bildirmeliyiz ki, YTM TURİZM’e bir talep sunarak, Yasanın 7. Bölümünde yer alan hakları kullanabilirsiniz, bunlar ilgili kişiye belirli haklar vermektedir. Bunlar Veri Kontrolöründen sizin kişisel bilgilerinizin varlığıyla ilgili bir teyidi de kapsar; verilerin orijini ve işlemlerin mantık ve amacı; silinme imkanı, kanunun aleyhine işlenen herhangi verinin bloke edilmesi veya anonim forma dönüştürülmesini, bunların güncellenmesini, düzeltilmesini veya uygunsa bunlara eklerin yapılmasını da kapsar; ayrıca bilgilerin değerlendirilmesine meşru nedenlerle karşı çıkılmasını; bilgilerin ticari, reklam veya pazarlama amaçları için kullanılmasına itirazı da kapsar.